24. listopada 2017 · Możliwość komentowania 21.11.2017 Zebranie Zarządu Oddziału, nowi członkowie została wyłączona · Kategorie:Aktualności

21.11.2017 na Zebraniu Zarządu Oddziału uchwalono budżet na nowy rok, dyskutowano o planach aktywności w roku przyszłym, przyjęto nowych członków: Martę Juszczyk, Wojciecha Kondratowicza-Kucewicza, Cezarego Maślankiewicza.

24. listopada 2017 · Możliwość komentowania 24-25.06.2017 XII Zjazd PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Delegaci Oddziału Lubelskiego Elżbieta Miłosz i Wojciech Kulik uczestniczyli w obradach XII Zjazdu PTI w Warszawie.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu PTI Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom, wybrano nowego Prezesa PTI kol. Włodzimierza Marcińskiego i nowy Zarząd, dyskutowano nad zmianami w Statucie.

Pełna informacja o XII Zjeździe PTI: https://xii-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna