Lista członków Oddziału Lubelskiego PTI

Składki członkowskie

Uchwały Zarządu Oddziału Lubelskiego PTI

Ważne dokumenty PTI

Strona główna PTI


Lista członków Oddziału Lubelskiego PTI

 1. Czerwiński Dariusz
 2. Charytanowicz Małgorzata
 3. Ćwieka Dariusz Piotr
 4. Dzieńkowski Mariusz
 5. Głuchowski Dariusz
 6. Gołębiowski Maciej
 7. Haleniuk Mariusz
 8. Hołoń Bożenna Maria
 9. Jurzysta Marcin
 10. Juszczyk Marta
 11. Kaczmarek Jacek Paweł
 12. Kartaszyński Rafał Henryk
 13. Kondratowicz-Kucewicz Wojciech
 14. Kozieł Grzegorz
 15. Kozik Grzegorz
 16. Kulik Wojciech
 17. Kurek Paweł Tomasz
 18. Laskowski Maciej
 19. Łukasik Edyta
 20. Maślankiewicz Cezary
 21. Michałowski Grzegorz Jan
 22. Miłosz Elżbieta
 23. Miłosz Marek
 24. Nowomiejski Jan
 25. Nowomiejski Robert
 26. Roman Michał Adam
 27. Skrzypa Renata
 28. Skublewska-Paszkowska Maria Anna
 29. Smolira Marcin
 30. Szlęzak Robert Edward
 31. Szyborski Tomasz
 32. Szymczyk Tomasz
 33. Tarasiński Janusz Grzegorz
 34. Weryńska Róża Barbara
 35. Wilkołazki Marcin
 36. Wit Bogdan
 37. Wnuk Waldemar
 38. Wójcik Waldemar
 39. Ziń Piotr
 40. Komsta Łukasz
 41. Misztal Marek
 42. Gryniewicz-Jaworska Michalina

Składki członkowskie

Składki członkowskie na rok 2020

Składka dla członków zwyczajnych na rok 2020 wynosi 80 złotych. Termin zapłaty składki upływa 31 marca 2019. Składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów wynosi 20 złotych.

Wysokość wpisowego to 20 zł dla wszystkich. Osoby przyjęte do PTI po 31 marca 2020 r., powinny opłacić składki członkowskie do końca tego roku.

Składki należy wpłacać na konto Oddziału Lubelskiego PTI:

Oddział Lubelski
ul. Nadbystrzycka 36a
20-618 Lublin
Santander Bank Polska S.A.: 48 1090 1056 0000 0001 1121 2203 
druk przelewu w formacie .pdf

Na formularzu przelewu w pozycji „Tytuł wpłaty” prosimy podać imię nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Stan wpłat składek można sprawdzić u skarbnika Oddziału Lubelskiego PTI kol. Mariusza Haleniuka mhaleniuk@gmail.com


Uchwały Zarządu Oddziału Lubelskiego PTI

Nr 1-II-20 z dnia 21.05.2020 w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału 

Zarząd oddziału działając na podstawie § 31 Statutu Polskiego Towarzystwa Informatycznego ust. 3 i § 32 ust. 1 i 2 oraz na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTI w sprawie Zjazdu Delegatów PTI zwołuje na dzień 6.06.2020 r. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w trybie zdalnym:

 • pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału ustala się na 6.06.2020 r. godzina 10:00,
 • drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału ustala się na 6.06.2020 r. godzina 10:15.

Dokładny opis zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału zostanie podany w komunikacie rozesłanym do członków oddziału.

Jednocześnie Zarząd Oddziału:

 1. Przyjmuje proponowany plan Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału stanowiący załącznik do uchwały.
 2. Powołuje Zespół Organizacyjny odpowiedzialny za organizację Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w składzie:
  1.  Edyta Łukasik,
  2.  Wojciech Kulik,
  3.  Mariusz Haleniuk.

Nr 2-II-19 z dnia 2.12.2019 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Oddziału Lubelskiego panią Michalinę Gryniewicz-Jaworską.

Nr 1-II-19 z dnia 3.06.2019 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Oddziału Lubelskiego następujących kandydatów:

 1. Łukasz Komsta
 2. Marek Misztal

Nr 5-II-18 z dnia 3.12.2018 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Oddziału Lubelskiego następujących kandydatkę  Małgorzatę Charytanowicz. Jednocześnie Zarząd zwalnia kandydatkę z opłaty członkowskiej za rok 2018.

Nr 4-II-18 z dnia 3.07.2018 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Oddziału Lubelskiego następujących kandydatów:

 1. Dariusz Czerwiński
 2. Marcin Wilkołazki

Nr 3-II-18 z dnia 16.01.2018 w sprawie wydania publikacji

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI podjął decyzję o wydaniu publikacji Małgorzaty Plechawskiej-Wójcik i Macieja Laskowskiego „Game on! Using gamification in didactics, science and environmental protection” w nakładzie 100 egzemplarzy.

Nr 2-II-18 z dnia 16.01.2018 w sprawie  współorganizacji XX Warsztatów Doktoranckich Politechniki Lubelskiej

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI podjął decyzję o współorganizacji XX Jubileuszowych Warsztatów Doktoranckich Politechniki Lubelskiej i ich dofinansowaniu w wysokości 1250 zł.

Nr 1-II-18 z dnia 16.01.2018 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Oddziału Lubelskiego następujących kandydatów:

 1. Grzegorz Kozieł
 2. Tomasz Szymczyk

Nr 2-II-17 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Oddziału Lubelskiego:

 1. Marta Juszczyk
 2. Wojciech Kondratowicz-Kucewicz
 3. Cezary Maślankiewicz.

Nr 1-I-16 z dnia 18.05.2016 w sprawie przyjęcia członków PTI

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI przyjmuje w poczet członków towarzystwa Oddziału Lubelskiego:

 1. Panią Edytę Łukasik
 2. Panią Marię Skublewską-Paszkowską

 


Ważne dokumenty PTI