Oddział Lubelski PTI został utworzony w 2016 r. Do tego czasu w Lublinie przez 30 lat funkcjonowało Koło PTI, które w ramach swojej działalności organizowało spotkania, konferencje (w tym serię konferencji Informatyk Zakładowy, LAFI, Informatyka bez Granic oraz pierwszą edycję Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania – KKIO), seminaria, warsztaty w obszarach związanych tematyczne z informatyką i edukacją informatyczną. Koło PTI w Lublinie realizowało swoje działania integrując środowisko lubelskie, współpracując z partnerami z obszaru nauki, edukacji i przemysłu. Członkowie Koła PTI w Lublinie podjęli inicjatywę i wdrożyli od zera ECDL w Polsce. W latach 1997 -2006 w Lublinie koordynowali działalnością Polskiego Biura ECDL i rozwojem produktów certyfikacji informatycznej. Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL w tych latach był kol. Marek Miłosz.

Kalendarium


kwiecień 1987 r. Powołanie Koła PTI w Lublinie

Jednym z członków Koła PTI w Lublinie zostaje wówczas kol. Janusz Tarasiński, który działa w PTI do chwili obecnej – jest on członkiem Oddziału Lubelskiego PTI o najdłuższym, ponad 30. letnim stażu.


1994 r. Reaktywacja Koła PTI w Lublinie

Zarząd Koła PTI w Lublinie  (1994-2000)
Marek Miłosz – przewodniczący
Janusz Olek – sekretarz
Elżbieta Miłosz – członek

Zarząd  Koła PTI w Lublinie (2000-2003):
Marek Miłosz – przewodniczący
Bożenna Hołoń – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Miłosz – członek

Zarząd  Koła PTI w Lublinie (2003-2006):
Marek Miłosz – przewodniczący
Bożenna Hołoń – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Miłosz – członek
Krzysztof Adamski – członek

Zarząd  Koła PTI w Lublinie (2007-2010):
Marek Miłosz – przewodniczący
Bożenna Hołoń – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Miłosz – członek
Marcin Nadulski – członek

Zarząd  Koła PTI w Lublinie (2010-2013):
Marek Miłosz – przewodniczący
Bożenna Hołoń – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Miłosz – członek
Marcin Smolira – członek

Zarząd  Koła PTI w Lublinie (2013-2016):
Marek Miłosz – przewodniczący
Mariusz Haleniuk – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Miłosz – członek

Działalność członków Koła PTI w Lublinie:

 • opracowanie i realizacja szkoleń z zakresu Zarządzania projektami i Harmonogramowania prac dla IBM Polska
 • współorganizacja  (z Katedrą Informatyki i Zakładem Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania Politechniki Lubelskiej) cyklicznych Regionalnych Konferencji Informatycznych w Kazimierzu Dolnym obejmujących:
  • Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej
  • Konferencje Informatyk Zakładowy
  • konferencje LAFI (Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne)
  • Seminaria Nauczycielskie i Konferencje Metodyczne Nauczycieli  Informatyki
 • organizacja krajowych konferencji informatycznych:
  • I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania w Kazimierzu Dolnym
  • cykliczne Krajowe Konferencje Polskiego Klubu Użytkowników Systemu PROGRESS (PUG PL) w Kazimierzu Dolnym
 • organizacja konferencji Informatyka bez granic w Sarospatak (Węgry) 2013
 • współwydawanie kwartalnika Informatyka Stosowana ( z Katedrą Informatyki Politechniki Lubelskiej)
 • wydawnictwo wielu monografii o tematyce informatycznej (wykaz na stronie publikacje)
 • wdrożenie w Polsce międzynarodowego projektu certyfikacji informatycznej ECDL
  • 1997 – podjęcie inicjatywy wdrożenia międzynarodowego projektu CEPIS -u w Polsce – Komputerowego Prawa Jazdy (pierwotna nazwa zamieniona potem na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) przez Marka Miłosza
  • utworzenie i prowadzenie Polskiego Biura ECDL w Lublinie (1997- 2008)
  • współpraca z wydawnictwem MIKOM w zakresie autoryzacji wydawnictw przygotowujących do egzaminów ECDL
  • rozwój produktów certyfikacji ECDL

 


27.02.2016 – Rozwiązanie Koła PTI w Lublinie i powołanie Oddziału Lubelskiego PTI

Władze OL PTI I kadencji (2016-2017):

Zarząd:

Marek Miłosz – prezes Zarządu
Mariusz Haleniuk – wiceprezes, skarbnik
Elżbieta Miłosz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Bożenna Hołoń – przewodnicząca
Robert Nowomiejski
Michał Roman

Sąd Koleżeński

Wojciech Kulik – przewodniczący
Marcin Jurzysta
Bogdan Wit


1.04.2017 – Wybory władz OL PTI i wybory delegatów na XII Zjazd PTI

Władze OL PTI II kadencji (2017-2020):

Zarząd:

 1. Marek Miłosz – Prezes
 2. Mariusz Haleniuk – V-ce Prezes, Skarbnik
 3. Wojciech Kulik – członek
 4. Elżbieta Miłosz – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący
 2. Dariusz Głuchowski – członek
 3. Renata Skrzypa – członek

Sąd Koleżeński

 1. Bogdan Wit – przewodniczący
 2. Grzegorz Michałowski – członek
 3. Piotr Ziń – członek

Delegaci OL PTI na XII Zjazd PTI 24-25.06.2017:

 1. Wojciech Kulik
 2. Elżbieta Miłosz