06. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Wyniki wyborów władz OL PTI – rezultaty Walnego Zgromadzenia Członków OL PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

6.06.2020 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego w trybie zdalnym.

Zostały wybrane władze OL PTI III Kadencji na okres 2020-2023 w następującym składzie:

Zarząd OL PTI:

 • Marek Miłosz – prezes
 • Mariusz Haleniuk – wiceprezes-skarbnik
 • Elżbieta Miłosz – członek
 • Wojciech Kulik – członek

Sąd Koleżeński OL PTI:

 • Piotr Ziń – przewodniczący
 • Małgorzata Charytanowicz – zastępca przewodniczącego
 • Marta Juszczyk – członek

Komisja Rewizyjna OL PTI:

 • Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący
 • Renata Skrzypa – zastępca przewodniczącego
 • Robert Nowomiejski – sekretarz

Zostali też wybrani Delegaci OL na Zjazd Delegatów PTI  27.06.2020:

 • Dariusz Czerwiński
 • Wojciech Kulik
22. maja 2020 · Możliwość komentowania 6.06.2020 – Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTI zwołuje na dzień 6.06.2020 r. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w trybie zdalnym:

 • pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału ustala się na 6.06.2020 r. godzina 10:00,
 • drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału ustala się na 6.06.2020 r. godzina 10:15.

Plan zgromadzenia oraz stosowna uchwała zostały wysłane pocztą elektroniczną 22.05.2020 do członków oddziału.

20. czerwca 2019 · Możliwość komentowania 2019 International Conference on Computational Intelligence, Information Technology and Systems Research (CITS’19), June 13-15, 2019 została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniach 13-15 czerwca 2019 r. na Politechnice Lubelskiej odbyła się kolejna konferencja z serii Międzynarodowa Konferencja Inteligencji Obliczeniowej, Technik Informacyjnych i Badań Systemowych. W tym istotnym wydarzeniu naukowym wzięło udział blisko 50 naukowców z różnych ośrodków. Oddział Lubelski PTI był jednym ze współorganizatorów konferencji.

Program konferencji można znaleźć tutaj, a księgę abstraktów tutaj.

 

20. czerwca 2019 · Możliwość komentowania XXVIII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr Jana W. Smołki została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniach 03-05 czerwca 2019 roku odbyły się XXVIII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr Jana W. Smołki w miejscowości Piotrawin w woj. lubelskim współorganizowane przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Katedrę Inżynierii Systemów Informacyjnych i Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej. Temat wiodący warsztatów – Analiza biznesowa – metody, techniki, narzędzia.

Warsztaty były zorganizowane w 3 sesje tematyczne: Animator innowacji i kreatywności, Kompetencje analityków biznesowych, Metody, techniki i narzędzia informatyczne stosowane w analizie biznesowej.

Integracja uczestników Warsztatów, wspólne rozmowy i dyskusje kontynuowane były na tradycyjnym wieczornym spotkaniu przy grilu.

bodziomarek

15. stycznia 2019 · Możliwość komentowania Noworoczne spotkanie członków Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

14.01.2019 roku odbyło się noworoczne spotkanie członków naszego Oddziału w restauracji „Koper włoski u Braci Mazur” w Lublinie. Prezes Oddziału Marek Miłosz przywitał nowych członków Oddziału Lubelskiego, przedstawił sprawozdanie z działalności  Oddziału w roku 2018 i omówił planowane i realizowane inicjatywy w roku bieżącym.  Towarzyskie spotkanie, w tym dyskusje starych i nowych przyjaciół, szybko upłynęło w miłej atmosferze, pełnej planów na przyszłość.

14. października 2018 · Możliwość komentowania Konferencja „Technologie IT w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym” została wyłączona · Kategorie:Aktualności

16.10.2018 na Politechnice Lubelskiej odbędzie się konferencja „Technologie IT w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym”. Oddział Lubelski PTI jest jednym z organizatorów tego wydarzenia. W konferencji wezmą udział informatycy i muzealnicy – pracownicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jak również zaproszeni goście – pracownicy muzeów  Samarkandy. Więcej informacji na stronie konferencji.

Serdecznie zapraszamy członków Oddziału Lubelskiego PTI.

konf_samarkanda

04. października 2018 · Możliwość komentowania Wykład inauguracyjny dla studentów Informatyki na WEiI PL została wyłączona · Kategorie:Aktualności

1.10.2018 na inauguracji roku akademickiego na WEII PL dla studentów kierunku Informatyka wykład inauguracyjny pt.”Historia informatyki: obietnice, rozczarowania, nadzieje” wygłosił kolega Jarosław Deminet. Wykład był bardzo ciekawy i pouczający dla przyszłych studentów informatyki. Kolega uzyskał wielkie brawa od słuchaczy. Dziękujemy.

img_6617img_6627

img_6611img_6610

04. października 2018 · Możliwość komentowania Wystawa 70 lecie polskiej informatyki na terenie Politechniki Lubelskiej została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Obchody 70-lecia polskiej informatyki

W tym roku obchodzimy jubileusz 70 lat polskiej informatyki. Pełna informacja o obchodach i historii polskiej informatyki jest dostępna  na stronie http://70-lat-informatyki.pl/

WYSTAWA 70-lecia polskiej informatyki

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23.09.2018) Oddział Lubelski PTI zorganizował w holu głównym budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej wystawę 70 lat historii polskiej informatyki .

Wystawę udostępnił Zarząd Główny PTI, a za jej organizację odpowiadał kolega Wojciech Kulik. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem młodzieży szkolnej, studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej. Wystawa była udostępniona do dnia 2.10.2018.

Elektroniczną wersję mobilnej wystawy 70 lat historii polskiej informatyki można obejrzeć pod adresem http://70-lat-informatyki.pl/wystawa/

img_6585img_6603

MEDALE 70-lecia polskiej informatyki

17.05.2018 Kapituła medalu 70-lecia polskiej informatyki – złożona z Członków Honorowych PTI oraz przedstawicieli Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej – przyznała odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej informatyki. Prezes Oddziału Lubelskiego kolega Marek Miłosz został jednym z 70 laureatów medalu 70-lecia polskiej informatyki.

medal-70-lecia-polskiej-informatyki

04. października 2018 · Możliwość komentowania Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej w Sandomierzu została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniach 19-21.06.2018 odbyły się kolejne Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr Jana Smołki tym razem w Sandomierzu współorganizowane przez Oddział Lubelski PTI. Tematem warsztatów była: Inżynieria technologii informacyjno-komunikacyjnych – bezpieczeństwo użytkowników, danych i aplikacji. 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały główne założenia RODO. Uczestnicy omawiali wyzwania jaki są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych (IOD) i jak zmieni się praca dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Miłym akcentem warsztatów była wycieczka po Sandomierzu i spotkanie integracyjne członków PTI i pracowników Politechniki Lubelskiej.

img_4399img_4398img_4418

04. października 2018 · Możliwość komentowania Patronat OL PTI XX Jubileuszowych Warsztatów Doktoranckich WEiI PL została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniach 2-3.02.2018 na WEiI Politechniki Lubelskiej odbyły się XX Jubileuszowe Warsztaty Doktoranckie. Oddział Lubelski PTI kolejny już raz był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. W trakcie Warsztatów Oddział Lubelski reprezentował kolega Bogdan Wit

2018warsztatydoktoranckie