Publikacje Koła/Oddziału PTI w Lublinie

2017

 1. Varia Informatica 2017 / Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher[Red:] Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher.- Lublin: Polish Information Processing Society, 2017, 306 s.

okladka

2016

 1. iOS Application DevelopmentEdyta Łukasik, Maria Skublewska-Paszkowska:  PIPS – Polish Information Processing Society, Lublin, 2016, 179 p.

2016lukasik

 

2013

 1. Varia Informatica 2013. Ed: Marek Miłosz, PTI, 2013, 210 p.
 2. Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania. Red.: Juszczyk Marta, Wit Bogdan, PTI, 2013, 115 str.

 

2013varia  2013juszczyk

2012

 1. Kompetentny absolwent informatyki. 2012. Red: Marek Miłosz, Waldemar Wójcik. Polskie

Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2012, 178 str.

 1. Informatyka – nauka i praktyka. 2012. Red: Marek Miłosz, Maria Skublewska-Paszkowska.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2012, 216 str.

 1. Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze – nowe narzędzia, nowe możliwości. Red.:

Bogdan Wit, Marta Juszczyk. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2012, 169 str.

2012absolwent  2012nauka 2012chmura

2011

 1. Kompetentny absolwent informatyki. 2011. Redakcja: Marek Miłosz, Waldemar Wójcik. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2011, 142 str. (ISBN 978-83-931710-5-7)
 2. Varia Informatica 2011. Ed.: Marek Miłosz, PIPS Polish Information Processing Society, Lublin, 2011, 269 p. (ISBN 978-83-931710-6-4)
 3. Zarządzanie w gospodarce elektronicznej. Strategie gospodarki elektronicznej.: Jan Smołka, Elżbieta Miłosz. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2011, 106 str. (ISBN 978-83-931710-3-3)
 4. Zarządzanie w gospodarce elektronicznej. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną.: Jan Smołka, Elżbieta Miłosz. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2011, 90 str. (ISBN 978-83-931710-4-0)

 

 2011absolwent  2011varia   2011zarzadzanie1 2011zarzadzanie2

 

2010

 1. ICT – from theory to practice. : Marek Miłosz, , Lublin, Polish Information Processing Society, 2010, 234 p.
 2. Advanced Object-Oriented Technology. Eds: Elżbieta Miłosz, Marek Miłosz, , Lublin, Polish Information Processing Society, 2010, 127 p.
 3. Techniki informatyczne w praktyce. : Marek Miłosz, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010, 220 str.

 

2009

 1. Varia Informatica 2009. Eds: Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polish Information Processing Society, 2009, 236 p.

2008

 1. Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki. : Marek Miłosz, Warszawa, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2008, 172 str.
 2. Technologie internetowe – od teorii do praktyki. : Marek Miłosz, Warszawa, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2008, 153 str.
 3. Varia Informatica 2008. Eds: Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2008, 221 p.

2007

 1. Informatyka stosowana. Implementacja. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2007, 136 str.
 2. Informatyka stosowana. Eksploatacja. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2007, 126 str.
 3. Informatyka stosowana. Planowanie. : Stanisław Grzegórski, Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2007, 101 str.
 4. Systemy mobilne – od teorii do praktyki. : Marek Miłosz, Warszawa, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2007, 247 str.

2006

 1. Varia informatica : technologie i bezpieczeństwo. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2006, 246 str.
 2. Varia informatica : algorytmy i programy. : Stanisław Grzegórski, Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2006, 207 str.

2005

 1. Varia informatica : obliczenia i technologie. : Stanisław Grzegórski, Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2005, 252 str.
 2. Varia informatica : teoria i praktyka. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2005, 122 str.

2004

 1. Eksploatacja systemów informatycznych – od teorii do praktyki. : Marek Miłosz, Warszawa, Wydawnictwo MIKOM, 2004, 281 str.
 2. Współczesne technologie informatyczne – obiektowość w informatyce. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Warszawa, Wydawnictwo MIKOM, 2004, 126 str.
 3. Systemy i sieci komputerowe. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2004, 165 str.
 4. Algorytmy, metody i programy naukowe, : Stanisław Grzegórski, Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2004, 247 str.

2003

 1. Varia Informatica. Red: Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2003, 203 str.
 2. Współczesne technologie informatyczne- inżynieria oprogramowania, przetwarzanie danych, sieci rozległe. : Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Warszawa, Wydawnictwo MIKOM, 2003, 217 str.
 3. Obliczenia naukowe : Wybrane problemy. : Stanisław Grzegórski, Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Lublin, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2003, 164 str.
 4. Przedsięwzięcia wdrożeniowe – od teorii do praktyki. : Marek Miłosz, Warszawa, Wydawnictwo MIKOM, 2003, 246 str.

2002

 1. Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych. Wybrane problemy. : Marek Miłosz, Lublin, Lubelskie Centrum Marketingu sp. z. o. o., Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2002, 218 str.

2001

 1. Marek Miłosz; Zdzisław Szyjewski:Harmonogramowanie przedsięwzięć Microsoft Project 2000, Warszawa, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2001, 97 str.
 2. Informatyka Stosowana: Nr S1/01 : IV Konferencja : Informatyk Zakładowy : Gospodarka elektroniczna, biznes, technologia, ekonomia, prawo, Kazimierz Dolny, Lublin, Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej, 2001.
 3. Informatyka Stosowana: Nr S2/01 : LAFI 2001 : V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, 17-18.05.2001, Kazimierz Dolny, Lublin, PTI, Katedra Informatyki Politechnika Lubelska, 2001
 4. Informatyka Stosowana: Nr S4/01 : X Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej, 14-17.05.2001, Kazimierz Dolny, Lublin, PTI, Katedra Informatyki Politechnika Lubelska, 2001.