Informacje o Oddziale Lubelskim PTI:

Zarząd:

 1. Marek Miłosz – Prezes
 2. Mariusz Haleniuk – V-ce Prezes, Skarbnik
 3. Elżbieta Miłosz – członek
 4. Wojciech Kulik – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący
 2. Renata Skrzypa – zastępca przewodniczącego
 3. Robert Nowomiejski – sekretarz

Sąd Koleżeński

 1. Piotr Ziń – przewodniczący
 2. Małgorzata Charytanowicz – zastępca przewodniczącego
 3. Marta Juszczyk – członek

Siedziba

Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin

Numer konta

BZ WBK 4/O Warszawa
48 1090 1056 0000 0001 1121 2203

REGON

001236905-00129

NIP PTI

522-000-20-38

Kontakt

adres:

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Lubelski
Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin

 e-maile członków Zarządu Oddziału Lubelskiego:

m.milosz@pollub.pl
mhaleniuk@gmail.com
w.kulik@pollub.pl
e.milosz@pollub.pl

strona WWW Oddziału Lubelskiego PTI:

http://pti.cs.pollub.pl

Inicjatywy

Obszary działalności członków Oddziału Lubelskiego PTI:

 • współorganizacja Warsztatów Mikrokomputerowych Politechniki Lubelskiej im. dr Jana Smołki
 • patronat Warsztatów Doktoranckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL
 • patronat Sympozjum Naukowego Elektryków i Informatyków
 • rozwój działalności certyfikacyjnej ECDL w regionie
 • patronat nad Regionalnym Konkursem Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera” w Lublinie
 • patronat nad Wojewódzkim Konkursem Informatycznym „Mistrz komputera” w Lublinie
 • patronat nad Międzyszkolnym Konkursem Zawodowym „Rok przed dyplomem” w Lublinie
 • patronat nad Gminnym Konkursem Informatycznym w Annopolu
 • objęcie patronatem Drużyny 5883 z Kraśnika biorącej udział w międzynarodowych zawodach FIRST Robotics Competition w Kanadzie
 • współorganizacja seminarium „Technologie 3D w muzealnictwie” organizowanego wraz z Instytutem Informatyki Politechniki Lubelskiej i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę/działanie dla członków Oddziału Lubelskiego i środowiska lokalnego napisz do członków Zarządu Oddziału Lubelskiego