Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to ogólnopolskie stowarzyszenie założone w 1981 r., skupiające informatyków zrzeszonych w kilkunastu Oddziałach i Kołach na terenie Polski https://portal.pti.org.pl/o-nas/

Statut Polskiego Towarzystwa Informatycznego (rozdział III) określa zasady przynależności do Towarzystwa 

Aby wstąpić do Polskiego Towarzystwa Informatycznego należy, zgodnie ze Statutem, spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być absolwentem kierunku informatycznego wyższej uczelni,
  • być studentem co najmniej III roku kierunku informatycznego wyższej uczelni,
  • mieć wykształcenie średnie lub wyższe i pracować przez co najmniej 3 ostatnie lata w zawodzie związanym z informatyką

Aby wstąpić do Oddziału Lubelskiego PTI należy wypełnić druk deklaracji członkowskiej umieszczony na stronie https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/zapisz-sie-do-pti/ ,  pozyskać dwie opinie członków wprowadzających, którzy należą do PTI od co najmniej dwóch lat i przesłać je do drogą elektroniczną  na adresy członków Zarządu oraz pocztą tradycyjną w wersji papierowej (podpisane osobiście) na adres siedziby Zarządu Oddziału Lubelskiego.

W przypadku, gdy kandydat nie posiada opinii członków wprowadzających prosimy o przesłanie skróconego CV, w którym zawarto informacje związku z informatyką w obszarach: wykształcenie, zatrudnienie, doświadczenie zawodowe i zainteresowania. Na podstawie przesłanego CV zostaną przygotowane opinie członków wprowadzających.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu w poczet członków PTI należy niezwłocznie opłacić wpisowe i składkę roczną.

Procedura wstąpienia do PTI