24. listopada 2017 · Możliwość komentowania 21.11.2017 Zebranie Zarządu Oddziału, nowi członkowie została wyłączona · Kategorie:Aktualności

21.11.2017 na Zebraniu Zarządu Oddziału uchwalono budżet na nowy rok, dyskutowano o planach aktywności w roku przyszłym, przyjęto nowych członków: Martę Juszczyk, Wojciecha Kondratowicza-Kucewicza, Cezarego Maślankiewicza.

24. listopada 2017 · Możliwość komentowania 24-25.06.2017 XII Zjazd PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Delegaci Oddziału Lubelskiego Elżbieta Miłosz i Wojciech Kulik uczestniczyli w obradach XII Zjazdu PTI w Warszawie.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu PTI Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom, wybrano nowego Prezesa PTI kol. Włodzimierza Marcińskiego i nowy Zarząd, dyskutowano nad zmianami w Statucie.

Pełna informacja o XII Zjeździe PTI: https://xii-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

23. kwietnia 2017 · Możliwość komentowania 1.04.2017 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego została wyłączona · Kategorie:Aktualności

1.04.2017 r w  budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyło się kolejne w tym roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI, którego celem były wybory władz II kadencji OL PTI oraz wybory delegatów na XII Zjazd PTI.

Zgodnie ze Statutem PTI przedstawiono sprawozdania z działalności władz OL PTI I kadencji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzono wybory władz II kadencji. Skład Zarządu rozszerzono do 4 osób (Marek Miłosz – prezes, Mariusz Haleniuk – skarbnik i wiceprezes, Wojciech Kulik i Elżbieta Miłosz – członkowie Zarządu), składy Komisji Rewizyjnej (Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący, Dariusz Głuchowski i Renata Skrzypa – członkowie) i Sądu Koleżeńskiego (Bogdan Wit – przewodniczący, Grzegorz Michałowski i Piotr Ziń – członkowie) zostawiono 3 osobowe.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTI wybrano 2 delegatów na XII Zjazd PTI, który odbędzie się 24-25.06.2017: Wojciecha Kulika i Elżbietę Miłosz.

Przedyskutowano propozycję działalności OL na najbliższy rok.

28. stycznia 2017 · Możliwość komentowania 28.01.2017 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

28.01.2017 r. w budynku Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI.

Prezes Oddziału Lubelskiego PTI kol. Marek Miłosz przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za ostatni rok. Omówiono propozycje inicjatyw na rok bieżący. Zademonstrowano nową stronę WWW Oddziału Lubelskiego PTI przygotowaną przez członków Zarządu.

Następnie odbyła się dyskusja nad propozycją zmian do nowego Statutu PTI, przygotowaną przez ZG. Oddział Lubelski wypracował i zatwierdził uwagi do nowego Statutu, które zostały przekazane kol. Bogdanowi Witowi – członkowi Komisji Statutowej. Uwagi wraz z uzasadnieniem zostały przesłane przewodniczącej Komisji Statutowej.

Po zebraniu członkowie OL PTI udali się na spotkanie noworoczne, zorganizowane w pobliskiej karczmie Chata Swojsko Strawa. W miłej atmosferze dyskutowano nad planami działalności Oddziału w bieżącym roku.

09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 20-23.06.2016 XXV Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. J. Smołki została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W Kazimierzu nad Wisłą odbyły się coroczne już XXV Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki organizowane przez Oddział Lubelski PTI i Zakład Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Tematem XXV Warsztatów były „Innowacje społeczne stymulowane nowoczesnymi technikami wytwarzania i technologiami ICT”. W Warsztatach wzięli udział studenci Kół Naukowych, pracownicy Politechniki Lubelskiej oraz zaproszeni goście. Po sesjach naukowych przy ognisku podczas imprezy integracyjnej wymieniano doświadczenia w obszarze zastosowań informatyki w gronie wielopokoleniowym.

Warsztaty organizowane od blisko 30 lat są prawdopodobnie najstarszą cykliczną imprezą PTI.

09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 18.05.2016 Przyjęcie nowych członków do Oddziału Lubelskiego została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Na zebraniu Zarządu Oddziału Lubelskiego przyjęto 2 nowych członków: kol. Edytę Łukasik i kol. Marię Skublewską-Paszkowską – pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej

Uchwala-nr-zol-01-i-2016

09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 27.02.2016 Powołanie Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Do 2016 r. w Lublinie istniało Koło PTI podległe bezpośrednio ZG PTI liczące 23 członków. Zgodnie z uchwałą ZG PTI nr 82/XII/16 podjęto decyzję o utworzeniu Oddziału Lubelskiego (OL). Powołano Komitet Organizacyjny Oddziału Lubelskiego (M. Miłosz, E. Miłosz, M. Haleniuk, W. Kulik) i pełnomocnika ds. utworzenia Oddziału – Prezesa PTI M. Nogę. Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Lubelskiego PTI przekształcono Koło, zasilone członkami PTI z Kraśnika, w Oddział Lubelski. Wybrano władze I kadencji: kol. Marka Miłosza – prezesa, kol. Mariusza Haleniuka – wiceprezesa i skarbnika oraz kol. Elżbietę Miłosz – członka Zarządu Oddziału Lubelskiego. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej OL (B. Hołoń – przewodnicząca, M. Roman, R. Nowomiejski) oraz skład Sądu Koleżeńskiego (W. Kulik – przewodniczący, M. Jurzysta, B. Wit).