09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 27.02.2016 Powołanie Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Do 2016 r. w Lublinie istniało Koło PTI podległe bezpośrednio ZG PTI liczące 23 członków. Zgodnie z uchwałą ZG PTI nr 82/XII/16 podjęto decyzję o utworzeniu Oddziału Lubelskiego (OL). Powołano Komitet Organizacyjny Oddziału Lubelskiego (M. Miłosz, E. Miłosz, M. Haleniuk, W. Kulik) i pełnomocnika ds. utworzenia Oddziału – Prezesa PTI M. Nogę. Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Lubelskiego PTI przekształcono Koło, zasilone członkami PTI z Kraśnika, w Oddział Lubelski. Wybrano władze I kadencji: kol. Marka Miłosza – prezesa, kol. Mariusza Haleniuka – wiceprezesa i skarbnika oraz kol. Elżbietę Miłosz – członka Zarządu Oddziału Lubelskiego. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej OL (B. Hołoń – przewodnicząca, M. Roman, R. Nowomiejski) oraz skład Sądu Koleżeńskiego (W. Kulik – przewodniczący, M. Jurzysta, B. Wit).

Komentowanie zostało zamknięte.