04. października 2018 · Możliwość komentowania Wykład inauguracyjny dla studentów Informatyki na WEiI PL została wyłączona · Kategorie:Aktualności

1.10.2018 na inauguracji roku akademickiego na WEII PL dla studentów kierunku Informatyka wykład inauguracyjny pt.”Historia informatyki: obietnice, rozczarowania, nadzieje” wygłosił kolega Jarosław Deminet. Wykład był bardzo ciekawy i pouczający dla przyszłych studentów informatyki. Kolega uzyskał wielkie brawa od słuchaczy. Dziękujemy.

img_6617img_6627

img_6611img_6610

04. października 2018 · Możliwość komentowania Wystawa 70 lecie polskiej informatyki na terenie Politechniki Lubelskiej została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Obchody 70-lecia polskiej informatyki

W tym roku obchodzimy jubileusz 70 lat polskiej informatyki. Pełna informacja o obchodach i historii polskiej informatyki jest dostępna  na stronie http://70-lat-informatyki.pl/

WYSTAWA 70-lecia polskiej informatyki

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23.09.2018) Oddział Lubelski PTI zorganizował w holu głównym budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej wystawę 70 lat historii polskiej informatyki .

Wystawę udostępnił Zarząd Główny PTI, a za jej organizację odpowiadał kolega Wojciech Kulik. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem młodzieży szkolnej, studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej. Wystawa była udostępniona do dnia 2.10.2018.

Elektroniczną wersję mobilnej wystawy 70 lat historii polskiej informatyki można obejrzeć pod adresem http://70-lat-informatyki.pl/wystawa/

img_6585img_6603

MEDALE 70-lecia polskiej informatyki

17.05.2018 Kapituła medalu 70-lecia polskiej informatyki – złożona z Członków Honorowych PTI oraz przedstawicieli Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej – przyznała odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej informatyki. Prezes Oddziału Lubelskiego kolega Marek Miłosz został jednym z 70 laureatów medalu 70-lecia polskiej informatyki.

medal-70-lecia-polskiej-informatyki

04. października 2018 · Możliwość komentowania Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej w Sandomierzu została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniach 19-21.06.2018 odbyły się kolejne Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr Jana Smołki tym razem w Sandomierzu współorganizowane przez Oddział Lubelski PTI. Tematem warsztatów była: Inżynieria technologii informacyjno-komunikacyjnych – bezpieczeństwo użytkowników, danych i aplikacji. 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały główne założenia RODO. Uczestnicy omawiali wyzwania jaki są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych (IOD) i jak zmieni się praca dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Miłym akcentem warsztatów była wycieczka po Sandomierzu i spotkanie integracyjne członków PTI i pracowników Politechniki Lubelskiej.

img_4399img_4398img_4418

04. października 2018 · Możliwość komentowania Patronat OL PTI XX Jubileuszowych Warsztatów Doktoranckich WEiI PL została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W dniach 2-3.02.2018 na WEiI Politechniki Lubelskiej odbyły się XX Jubileuszowe Warsztaty Doktoranckie. Oddział Lubelski PTI kolejny już raz był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. W trakcie Warsztatów Oddział Lubelski reprezentował kolega Bogdan Wit

2018warsztatydoktoranckie

13. stycznia 2018 · Możliwość komentowania 16.01.2018 Noworoczne zebranie członków Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTI serdecznie zaprasza na spotkanie noworoczne członków naszego Oddziału w dniu 16.01.2018 (wtorek) o godz. 18:00.

Spotkanie odbędzie się w restauracji „Koper włoski” w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25 (naprzeciw budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej) – https://www.facebook.com/Koper-W%C5%82oski-1804049363192491/

W planie zebrania podsumowanie roku 2017 i dyskusja nad propozycjami działalności w roku 2018.

Spotkanie jest realizowane  na koszt Oddziału.

13. stycznia 2018 · Możliwość komentowania 15.01.2018 Seminarium „Technologie 3D w muzealnictwie” została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Oddział Lubelski PTI zaprasza na seminarium „Technologie 3D w muzealnictwie” – 15 stycznia 2018 roku do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki prac Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych oraz komputerowych metod w grafice 3D w muzealnictwie.

Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Jego Magnificencję prof. dr hab. inż. Piotra Kacejkę, Rektora Politechniki Lubelskiej, zaś patronem medialnym będzie TVP 3 Lublin.

informacje o programie i rejestracji uczestników:
https://cs.pollub.pl/technologie-3d-w-muzealnictwie-seminarium-w-kozlowce/

24. listopada 2017 · Możliwość komentowania 21.11.2017 Zebranie Zarządu Oddziału, nowi członkowie została wyłączona · Kategorie:Aktualności

21.11.2017 na Zebraniu Zarządu Oddziału uchwalono budżet na nowy rok, dyskutowano o planach aktywności w roku przyszłym, przyjęto nowych członków: Martę Juszczyk, Wojciecha Kondratowicza-Kucewicza, Cezarego Maślankiewicza.

24. listopada 2017 · Możliwość komentowania 24-25.06.2017 XII Zjazd PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Delegaci Oddziału Lubelskiego Elżbieta Miłosz i Wojciech Kulik uczestniczyli w obradach XII Zjazdu PTI w Warszawie.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu PTI Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom, wybrano nowego Prezesa PTI kol. Włodzimierza Marcińskiego i nowy Zarząd, dyskutowano nad zmianami w Statucie.

Pełna informacja o XII Zjeździe PTI: https://xii-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

23. kwietnia 2017 · Możliwość komentowania 1.04.2017 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego została wyłączona · Kategorie:Aktualności

1.04.2017 r w  budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyło się kolejne w tym roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI, którego celem były wybory władz II kadencji OL PTI oraz wybory delegatów na XII Zjazd PTI.

Zgodnie ze Statutem PTI przedstawiono sprawozdania z działalności władz OL PTI I kadencji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzono wybory władz II kadencji. Skład Zarządu rozszerzono do 4 osób (Marek Miłosz – prezes, Mariusz Haleniuk – skarbnik i wiceprezes, Wojciech Kulik i Elżbieta Miłosz – członkowie Zarządu), składy Komisji Rewizyjnej (Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący, Dariusz Głuchowski i Renata Skrzypa – członkowie) i Sądu Koleżeńskiego (Bogdan Wit – przewodniczący, Grzegorz Michałowski i Piotr Ziń – członkowie) zostawiono 3 osobowe.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTI wybrano 2 delegatów na XII Zjazd PTI, który odbędzie się 24-25.06.2017: Wojciecha Kulika i Elżbietę Miłosz.

Przedyskutowano propozycję działalności OL na najbliższy rok.

28. stycznia 2017 · Możliwość komentowania 28.01.2017 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

28.01.2017 r. w budynku Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI.

Prezes Oddziału Lubelskiego PTI kol. Marek Miłosz przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za ostatni rok. Omówiono propozycje inicjatyw na rok bieżący. Zademonstrowano nową stronę WWW Oddziału Lubelskiego PTI przygotowaną przez członków Zarządu.

Następnie odbyła się dyskusja nad propozycją zmian do nowego Statutu PTI, przygotowaną przez ZG. Oddział Lubelski wypracował i zatwierdził uwagi do nowego Statutu, które zostały przekazane kol. Bogdanowi Witowi – członkowi Komisji Statutowej. Uwagi wraz z uzasadnieniem zostały przesłane przewodniczącej Komisji Statutowej.

Po zebraniu członkowie OL PTI udali się na spotkanie noworoczne, zorganizowane w pobliskiej karczmie Chata Swojsko Strawa. W miłej atmosferze dyskutowano nad planami działalności Oddziału w bieżącym roku.