09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 20-23.06.2016 XXV Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. J. Smołki została wyłączona · Kategorie:Aktualności

W Kazimierzu nad Wisłą odbyły się coroczne już XXV Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki organizowane przez Oddział Lubelski PTI i Zakład Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Tematem XXV Warsztatów były „Innowacje społeczne stymulowane nowoczesnymi technikami wytwarzania i technologiami ICT”. W Warsztatach wzięli udział studenci Kół Naukowych, pracownicy Politechniki Lubelskiej oraz zaproszeni goście. Po sesjach naukowych przy ognisku podczas imprezy integracyjnej wymieniano doświadczenia w obszarze zastosowań informatyki w gronie wielopokoleniowym.

Warsztaty organizowane od blisko 30 lat są prawdopodobnie najstarszą cykliczną imprezą PTI.

09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 18.05.2016 Przyjęcie nowych członków do Oddziału Lubelskiego została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Na zebraniu Zarządu Oddziału Lubelskiego przyjęto 2 nowych członków: kol. Edytę Łukasik i kol. Marię Skublewską-Paszkowską – pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej

Uchwala-nr-zol-01-i-2016

09. listopada 2016 · Możliwość komentowania 27.02.2016 Powołanie Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Do 2016 r. w Lublinie istniało Koło PTI podległe bezpośrednio ZG PTI liczące 23 członków. Zgodnie z uchwałą ZG PTI nr 82/XII/16 podjęto decyzję o utworzeniu Oddziału Lubelskiego (OL). Powołano Komitet Organizacyjny Oddziału Lubelskiego (M. Miłosz, E. Miłosz, M. Haleniuk, W. Kulik) i pełnomocnika ds. utworzenia Oddziału – Prezesa PTI M. Nogę. Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Lubelskiego PTI przekształcono Koło, zasilone członkami PTI z Kraśnika, w Oddział Lubelski. Wybrano władze I kadencji: kol. Marka Miłosza – prezesa, kol. Mariusza Haleniuka – wiceprezesa i skarbnika oraz kol. Elżbietę Miłosz – członka Zarządu Oddziału Lubelskiego. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej OL (B. Hołoń – przewodnicząca, M. Roman, R. Nowomiejski) oraz skład Sądu Koleżeńskiego (W. Kulik – przewodniczący, M. Jurzysta, B. Wit).