23. kwietnia 2017 · Możliwość komentowania 1.04.2017 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego została wyłączona · Kategorie:Aktualności

1.04.2017 r w  budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyło się kolejne w tym roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI, którego celem były wybory władz II kadencji OL PTI oraz wybory delegatów na XII Zjazd PTI.

Zgodnie ze Statutem PTI przedstawiono sprawozdania z działalności władz OL PTI I kadencji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzono wybory władz II kadencji. Skład Zarządu rozszerzono do 4 osób (Marek Miłosz – prezes, Mariusz Haleniuk – skarbnik i wiceprezes, Wojciech Kulik i Elżbieta Miłosz – członkowie Zarządu), składy Komisji Rewizyjnej (Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący, Dariusz Głuchowski i Renata Skrzypa – członkowie) i Sądu Koleżeńskiego (Bogdan Wit – przewodniczący, Grzegorz Michałowski i Piotr Ziń – członkowie) zostawiono 3 osobowe.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTI wybrano 2 delegatów na XII Zjazd PTI, który odbędzie się 24-25.06.2017: Wojciecha Kulika i Elżbietę Miłosz.

Przedyskutowano propozycję działalności OL na najbliższy rok.