06. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Wyniki wyborów władz OL PTI – rezultaty Walnego Zgromadzenia Członków OL PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

6.06.2020 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego w trybie zdalnym.

Zostały wybrane władze OL PTI III Kadencji na okres 2020-2023 w następującym składzie:

Zarząd OL PTI:

 • Marek Miłosz – prezes
 • Mariusz Haleniuk – wiceprezes-skarbnik
 • Elżbieta Miłosz – członek
 • Wojciech Kulik – członek

Sąd Koleżeński OL PTI:

 • Piotr Ziń – przewodniczący
 • Małgorzata Charytanowicz – zastępca przewodniczącego
 • Marta Juszczyk – członek

Komisja Rewizyjna OL PTI:

 • Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący
 • Renata Skrzypa – zastępca przewodniczącego
 • Robert Nowomiejski – sekretarz

Zostali też wybrani Delegaci OL na Zjazd Delegatów PTI  27.06.2020:

 • Dariusz Czerwiński
 • Wojciech Kulik