28. stycznia 2017 · Możliwość komentowania 28.01.2017 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności

28.01.2017 r. w budynku Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego PTI.

Prezes Oddziału Lubelskiego PTI kol. Marek Miłosz przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za ostatni rok. Omówiono propozycje inicjatyw na rok bieżący. Zademonstrowano nową stronę WWW Oddziału Lubelskiego PTI przygotowaną przez członków Zarządu.

Następnie odbyła się dyskusja nad propozycją zmian do nowego Statutu PTI, przygotowaną przez ZG. Oddział Lubelski wypracował i zatwierdził uwagi do nowego Statutu, które zostały przekazane kol. Bogdanowi Witowi – członkowi Komisji Statutowej. Uwagi wraz z uzasadnieniem zostały przesłane przewodniczącej Komisji Statutowej.

Po zebraniu członkowie OL PTI udali się na spotkanie noworoczne, zorganizowane w pobliskiej karczmie Chata Swojsko Strawa. W miłej atmosferze dyskutowano nad planami działalności Oddziału w bieżącym roku.